Metingen

Om een eerste CE indruk te krijgen van uw product is er de mogelijkheid om een pre-scan aan te vragen. Dit kan met of zonder uw aanwezigheid, afhankelijk van het type product en uw wensen. Tijdens een pre-scan worden alleen die testen uitgevoerd die de meeste uitdagingen vormen. De tijd die hiervoor nodig is wordt ingeschat tussen 4 en 6 uur. Mocht de meetuitslag tegenvallen dan is er de mogelijkheid om dezelfde dag nog enige aanpassingen aan uw product uit te voeren. Wij bieden in overleg de mogelijkheid om een volledige meting van uw product uit te voeren. Canrinus Consultancy voert alleen pre-compliance metingen uit.
Voor de EMC richtlijn hebben wij een 3 meter FAR (Fully Anechoic Room) tot onze beschikking hierin worden de emissiemetingen en immuniteitstesten uitgevoerd. Daarnaast hebben wij test opstellingen voor de andere EMC testen.
Voor de laagspanningsrichtlijn beoordelen wij tijdens de pre-scan de meest veiligheid kritische punten van uw product eventueel aangevuld met enkele testen.
Met onze apparatuur en de 3 meter FAR kunnen wij de meeste belangrijke testen uitvoeren op gebied van deze richtlijn (RED). Tijdens een pre-scan wordt o.a. het uitgezonden vermogen (EIRP) en de ongewenste uitgezonden signalen (spurious emissions) gemeten. Bij alle genoemde pre-scans behoren een beknopt technisch meetverslag wat geheel gratis word meegeleverd en meestal dezelfde dag nog als pdf wordt opgestuurd. Een volledig rapport inclusief foto’s van de meetopstellingen en een lijst met gebruikte meet- en test apparatuur behoort ook tot de mogelijkheden.