Richtlijnen CE en EMC

Om de veiligheid van elektronische producten en machines te waarborgen zijn er Europese richtlijnen opgesteld. Deze zijn door de lidstaten van de Europese Gemeenschap opgenomen in de nationale wetgeving.
Van de ongeveer 40 richtlijnen kan Canrinus Consultancy u helpen met de EMC, Radio en laagspanningsrichtlijn.
Omdat het lezen van de richtlijnen enige ervaring vereist heb ik de meest gebruikte richtlijnen en hun belangrijkste eigenschappen er voor u uitgelicht.

Bijna iedereen kent nog wel het ratelende geluidje dat een mobiel maakt als je hem te dicht bij de radio of PC-speaker houdt. Hier zijn we zo langzamerhand aan gewend geraakt. Maar dat je draadloze thermostaat geen verbinding meer heeft met je CV-ketel is wel zeer lastig in de winterperiodes. We spreken in zo’n geval van een EMC-verstoring.
‘Niet storen of gestoord worden’
EMC staat voor ‘Electro Magnetische Compatibiliteit’. Elektronische producten moeten ongestoord naast elkaar kunnen functioneren. Met andere woorden: ze moeten naast elkaar kunnen werken zonder elkaar te beïnvloeden. In de EMC-richtlijn is de meest essentiële eis voor elektronische apparaten en installaties (populair vertaald): ”je mag niet storen of gestoord worden”. Het huidige EMC-richtlijn nummer is 2014/30/EU.
EMC-testplan
Bij veel productnormen die onder de EMC-richtlijn vallen wordt gesproken van een EMC-testplan. Ik kan voor u een EMC-testplan maken. Hierin worden de specifieke eisen van de EMC-norm naast de technische eigenschappen van uw product gelegd. Het voordeel van een EMC-testplan is dat u snel van start kunt en dat duidelijk is waarop en hoe uw product getest moet worden.

LVD staat voor Low Voltage Directive, beter bekend als de laagspanningsrichtlijn. De laagspanningsrichtlijn is van toepassing op alle elektrische producten die gevoed worden met een wisselspanning tussen de 50 Volt en 1000 Volt of met een gelijkspanning tussen de 75 Volt en 1500 Volt. Het huidige LVD-richtlijn nummer is 2014/35/EU.
De essentiële eis van deze richtlijn is om een veilig elektrisch product op de markt te brengen voor mens en huisdier, uitgaande van normale omstandigheden maar deze moet ook veilig blijven met een enkele fout (intern). In de van toepassing zijnde normen wordt niet alleen het elektrische aspect beoordeeld maar wordt ook rekening gehouden met zaken als brandgevaar, mechanisch gevaar, vloeistoffen, laser, etc.

RED is de afkorting van Radio Equipment Directive. Met Radio worden zowel ontvangers als zenders bedoeld. Het huidige richtlijn nummer is 2014/53/EU.
Deze RED verwijst o.a. naar de EMC- en LVD-richtlijn met als belangrijk verschil dat bij de LVD-richtlijn de spanningsondergrens van 50 Volt wisselspanning en 75 Volt gelijkspanning komen te vervallen!
De Radio normen zijn beschikbaar bij www.etsi.org. De European Telecommunications Standards Institute (ETSI) is een organisatie die voor de Europese Gemeenschap normen opstelt voor deze richtlijn.